OVER REGENTAG

REGENTAG heeft als missie: talentontwikkeling door kunst- en cultuureducatie. Door workshops, advies, acties en begeleiding brengt het kennis en ideeën over aan iedereen, werkzaam binnen de creatieve sector en zelfs daarbuiten.

Kunst- en cultuureducatie ondersteunt mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het verschaft inzicht in eigen laten, doen, durven en denken. Je leert ‘anders’ denken. Je leert ‘nieuw’ denken. Maar ook uitvoeren! Je creëert nieuwe mogelijkheden. Daarmee kom je tot oplossingen en bedenk je alternatieven. Niet alleen dat ene ‘plan B’, maar ook een inspirerend plan buiten je geijkte paden. Met onze creatieve benadering pakken we vraagstukken op en gaan we uitdagingen aan. Regentag is overtuigd dat deze aanpak je verder brengt!

Regentag is CJP acceptant.

REGENTAG is een respectvolle verwijzing naar het werk van de Oostenrijkse kunstenaar, filosoof en architect Friedensreich Hundertwasser. REGENTAG is de naam van zijn zeilschip, waarop hij niet alleen de meest fantastische schilderijen maakte maar waar hij ook zijn filosofieën en gedachten over met name de wisselwerking tussen kunst en mensen vertaalde in manifesten. Zijn gedachtegoed is een belangrijke leidraad in het werk van bovengenoemd platform. Bezoek: www.hundertwasser.at


RSS Feed.