PROJECT WELZIJN IN DE WIJK

Vanochtend bezochten 23 eerste jaars studenten van Gilde Opleidingen (Venlo) en ik Daelzicht in Koningslust. We werden er gastvrij onthaald door Lilian, Ruth, Julia, Chayenne en Lisa. Zij vertelden ons uitvoerig over de organisatie en vooral over hun dagelijkse werk met mensen met een beperking. Er volgde een rondleiding. We bezochten bewoners en werden geconfronteerd met hun alledaagse bezigheden. Beroepskrachten zorgden voor hun welzijn. Zelden mensen zo liefdevol en vol passie over hun beroep en cliënten horen en zien praten! Niet vreemd dat de groep aanwezigen nogal onder de indruk was. Dat de studenten niet alleen de theorie voor hun kiezen kregen maar ook ´de werkvloer´ bezochten heeft een reden. Het biedt hen een kans om zich een jaar voor hun stageperiode alvast te oriënteren op hun toekomstige werkveld. Het vergroot al in een vroeg stadium hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de beroepspraktijk. Ook worden er verbindingen gelegd met andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met welzijn. Eenmaal terug op school volgt een programma waarin ze na het delen van ervaringen een laagdrempelige activiteit organiseren voor de cliënten van Daelzicht. Later dit schooljaar volgen nieuwe bezoeken aan weer andere organisaties. Project welzijn in de wijk is een initiatief van Gilde opleidingen in Venlo. De uitvoering is in handen van hun docenten, verantwoordelijken binnen de te bezoeken organisaties en van mijn collega cultuurcoach Mieke en ik.