BAUHAUS, WEIMAR EN DE REMIX

Eén van de initiatieven die ontstonden tijdens het Collagistas Festival, vorige maand in Thessaloniki is het verzorgen van een lesprogramma aan de Bauhaus Universiteit in Weimar(D). Ik werd uitgenodigd een programma samen te stellen voor een internationale groep studenten aan de faculteit media (oa. tekenen, fotografie, video, film en animatie). De opdracht: het vergroten van hun creatieve denk, -en werkvermogen. De afgelopen twee dagen legde ik een vergrootglas op hun vertrouwde werkwijze. Onmiddellijk confronteerde ik hen met een totaal omgekeerde aanpak. In deze aanpak wisselde ik door middel van workshops en gesprekken déconstructie af met reconstructie. En deden we af en toe een paar pasjes achteruit om daarna één essentiële stap vooruit te komen. We remixten er in een veilige modus op los met technieken die ze (deels) al onder de knie hadden. Het ene moment waren de studenten buiten bezig met poëzie (we waren immers in de stad van Goethe). Het andere moment waren ze in het door Henry van der Velde ontworpen gebouw live, analoog aan het vormgeven met vlak daarvoor gesloopt materiaal. Collage, -en assemblage technieken wisselden elkaar in snel tempo af. Op deze omgekeerde en onconventionele (volgens sommige aanwezigen zelfs controversiële) manier van werken doorbrak ik bestaande processen. En leerde ik ze nieuwe methodieken en een compleet andere aanpak van hun uitdagingen en opdrachten op de ´Uni´ en ver daarbuiten. Iedere dag werd er individueel en in groepsverband geëvalueerd. Uiteindelijk bleek dat het programma veel informatie en bruikbare handvatten had opgeleverd voor de studenten en hun docente. Genoemd werd: ´tegengif voor een overdosis impulsen van buiten´, jezelf kunnen dwingen over dode punten heen te komen´, ´tijdsdruk vervalt´, focussen door te filteren´, ´gemakkelijk nieuwe gedachten kunnen oproepen´ en ´kill your babies´! Kortom: samen creëerden we een overdosis inspiratie, in vier talen!

BAUHAUS, WEIMAR AND THE REMIX One of the initiatives that originated from the Collagistas Festival, last month in Thessaloniki, is the development of an educational program at the Bauhaus University in Weimar (Germany). I was invited to create a program for an international group of students at the Media Faculty (drawing, photography, video, film, animation, etc). I got the challenge to enlarge their creative mental and working capacity. The last two days I put their trusted routines under a magnifier. I wasted no time to confront them with a totally reversed method. In this approach, through workshops and conversations, I kept switching between deconstruction and reconstruction. Every now and then we took a couple of steps back to take one essential step forward. In a safe mode we kept remixing with techniques they already (partly) mastered. The one moment the students were working with poetry outside (after all, we were in the town of Goethe). The next they were inside (in the building designed by Henry van der Velde), designing live and analogously with freshly demolished materials. Collage and assemblage techniques were varied in a quick pace. This reversed and unconventional working method (named controversial by some) was my way of breaking through existing processes. I learnt the students new methods and a completely different approach to their challenges and assignments in- and outside the `Uni`. On both days the academics reflected on their experiences, both individually as in groups. In the end it turned out that the program had given the students and their professor (!) a lot of information and usable tools. Comments made were: ´antidote against an overdose of external influences`, `learnt to force myself beyond dead ends`, `time pressure disappears`, `focus by filtering`, `have become able to evoke new thoughts easily` and `kill your babies`! In short: together we created an overdose of inspiration, provided in four languages!