KUNST EN CULTUUR IN HET REGEERAKKOORD

Kunst en cultuur in het nieuwe regeerakkoord. Als volgt: Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst. Cultuur moet toegankelijk blijven. De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door. We ondersteunen en stimuleren cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen. De cultuurkaart CJP voor jongeren blijft behouden. Culturele instellingen richten hun educatie op deze groep. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd via het Fonds voor de podiumkunsten en cultuureducatie. Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit. Het onderwijs en de cultuursector bundelen krachten ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.